PŘIHLÁŠKY KE STUDIU - informace

Zde je možné podat přihlášku ke studiu. Tuto přihlášku vyplňuje výhradně rodič.

Přihláška pro nového studenta

Pokud přihlašujete nového studenta, přihláška sestává z 5ti kroků:
  • Vyplnění základních údajů o novém studentovi
  • Vyplnění hodnocení chování a předmětů ze základní školy
  • Vyplnění údajů o rodičích (pokud již máte v Classisu rodičovský účet, prosím přihlaste se a Vaše údaje se vyplní automaticky)
  • Kontrolní zobrazení všech údajů
  • Potvrzení přihlášky

Na stránce Nový student je vidět pouze formulář Základní informace. Po jeho úspěšném uložení se teprve zobrazí další dva formuláře, a to Chování a prospěch uchazeče školy (zde musí být vyplněno alespoň 8 předmětů) a Zákonní zástupci (zde musí být vyplněn alespoň 1 zákonný zástupce). Pokud vyplňujete další příhlášku (např. u sourozenců) ve stejném roce, ale nemáte ještě aktivní účet v systému, použijte pro doplňění zákonných zástupců klíč předchozí přihlášky.
Pokud na naší škole momentálně studuje jiné Vaše dítě a neznáte klíč předchozí přihlášky, je nutné, abyste přihlášku vyplňovali jako přihlášený rodič v systému!

Po úspěšném vyplnění všech těchto tří formulářů klikněte dole na tlačítko Zobrazit před vytvořením a zkontrolujte prosím pečlivě všechny údaje. Tyto ještě můžete pozměnit na předchozí stránce kliknutím na tlačítko Zpět na editaci přihlášky. Pokud jsou všechny údaje správně, klikněte na Potvrdit přihlášku.

V případě korektně vytvořené přihlášky se objeví modré informační hlášení, který byl také zaslán na email studentovi i všem zákonným zástupcům. Nově vztvořeným zákonným zástupcům byl rovněž vytvořen účet pro přihlášení do systému Classis - přihlašovací údaje jim budou rovněž zaslány mailem.

Přihláška pro existujícího studenta

Tato přihláška - je určena studentům, kteří již v systému Classis existují a chtějí podat další přihlášku. Tuto přihlášku také vyplňuje rodič, který již musí být přihlášen. Na této přihlášce se již nevyplňují všechny základní informace o studentovi, hodnocení chování a prospěch ani zákonní zástupci - přihláška má pouze tyto kroky:
  • Zvolení studenta, vzdělávací oblasti a oboru
  • Kontrolní zobrazení všech údajů
  • Potvrzení přihlášky

Na stránce Existující student zvolte studenta, pro kterého chcete přihlášku vytvořit. Dále vyberte Vzdělávací obor, poté Vzdělávací oblast a uložte formulář.

Zobrazí se přehled známek z předcházející školy (získáno z předchozí přihlášky) a dále přehled Zákonných zástupců. Studenta, jeho vzdělávací obor a oblast můžete změnit na editační stránce kliknutím na tlačítko Zpět na editaci přihlášky. Pokud jsou údaje správné, klikněte na tlačítko Potvrdit přihlášku.

V případě korektně vytvořené přihlášky se objeví modré informační hlášení, který byl také zaslán na email studentovi i všem zákonným zástupcům.